Att ta sig runt på Mallorca

Här är några tips på hur man enklast tar sig runt på ön Mallorca.

Bussar

Alla orter har sina egna bussar. Systemet fungerar bättre i de livligare södra delarna än i de norra. Det beror inte minst på att bussbolagen ofta är från de södra delarna. Det finns fyra olika bussföretag och alla har de samma hållplats. Där står tidtabellen. Men bara att sitta och vänta är gott nog, för tidtabellen hålls inte alltid. Det händer också att bussarna är fulla, särskilt vid tiotiden på förmiddagen och vid fem-sextiden på kvällen. Och även om busschauffören försöker plocka upp fler än de kan, så tar det stopp till slut.

Taxi

Taxi är också ett vanligt transportsätt på ön, och de är vanligtvis tillgängliga vid ankomsthallen. På grund av det ökande antalet turister är det inte ovanligt att få stå i kö och vänta. Priserna kan variera beroende på antalet passagerare och mängden bagage. Även tidpunkten på dygnet påverkar taxiresans pris.