Can Pastilla

Can Pastilla är den första hamnen du kommer till om du vandrar längs den södra kusten, österut från huvudstaden Palma. Det korta avståndet mellan staden och Son Sant Joan International Airport är anledningen till att det här var britternas första semesterort under början av 1960-talet. Det tar oftast bara 15 till 20 minuter att resa mellan flygplatsen till boendet. Den enda nackdelen är bullret från flyget, särskilt under högsäsongen. Tack vare insatser av flygplatsen myndigheterna har de kommit fram till ett alternativt sätt att göra området tystare. Det har med start- och landningsbanor att göra. De har lagts om så att ljudet minskar.

Staden består av smala huvudgator och smala sidogator. I slutet av av byn kommer den vackra hamnen och klubben Maritimo San Antonio de la Playa Marina, en favorit för fritidsbåtar.